Conditii de exploatare a centralei si acordare a garantiei

 • Termenul de garantie al centralei se deruleaza de la data punerii in functiune, care trebuie realizata in cel mult 2 luni de la achizitionare. In caz contrar, perioada de garantie incepe cu cea de a 3-a luna de la cumparare
 • Garantia acopera produsul si partile sale componente, intelegandu-se prin aceasta repararea sau furnizarea gratuita a oricarei piese ce prezinta defecte de fabricatie si recunoscute numai de catre ALBANIC SERVICE.
 • Pentru a beneficia de garantie, racordarea la gaz a centralei trebuie realizata de o firma autorizata ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementari in domeniul Energiei) iar operatiunile punere in functiune (PIF), autorizare a functionarii (AF) si verificare tehnica periodica (VTP) vor fi realizate de catre ALBANIC SERVICE.
 • Procedura de VTP se reia o data la maxim 2 ani si poate fi precedata de o operatiune de revizie a centralei


Garantia echipamentelor BAXI este conditionata de efectuarea urmatoarelor operatii, de catre ALBANIC SERVICE SRL, in baza legislatiei de profil existente si a instructiunilor din cartea tehnica a produsului, cu respectarea prevederilor din certificatul de garantie si conformitate care insoteste produsul:
 1. Punerea in functiune (PIF) si autorizarea functionarii (AF) echipamentului
 2. Revizia tehnica anuala, recomandabil inainte de a intra in sezonul rece
 3. Verificarea tehnica periodica – conform legislatiei in vigoare, o data la 2 ani

PUNEREA IN FUNCTIUNE A CENTRALOR TERMICE

Pentru realizarea PIF si acordarea garantiei, trebuiesc indeplinite urmatoarele cerinte:
 • Centrala trebuie racordata si alimentata cu apa si gaz si curent electric, racorduri complet izolate (scosa din priza iar racordul de gaz si apa inchise) in momentul la care tehnicianul service ajunge la locatia centralei, racorduri realizate in mod legal si in baza proiectelor de specialitate impuse de legislatia in vigoare in domeniu de firme autorizate sa faca acest lucru, proiecte pe care Beneficiarul trebuie sa le puna la dispozitia PIF-istului la cererea sa.
 • La punerea in functiune, se vor face determinari ale duritatii apei folosite la alimentarea echipamentului. Daca se constata valori peste limita recomandata de catre producator se recomanda montarea unor filtru anticalcar. In cazul nerespectarii recomandarilor de montare a acestor filtre de protectie care vor fi mentionate in procesul-verbal de punere in functiune (PIF), componentele echipamentului care se colmateaza ulterior punerii in functiune isi pierd garantia.
 • Instalarea centralei trebuie realizata cu o firma de instalatii autorizata de catre ISCIR si sa respecte normele legale in vigoare in ceea ce priveste instalarea (PT A1 2010 la redactarea prezentului certificat) si PIF iar racordarea la gaz sa se faca de catre o firma autorizata ANRGN.
 • Beneficiarul trebuie sa detina factura de achizitie a produsului pe numele sau sau un act de proprietate prin care sa dovedeasca apartenenta bunului, certificatul de garantie si conformitate precum si livretul centralei.
 • Utilizatorul final al aparatelor este obligat, sa prezinte prestatorului de specialitate, care executa lucrarile mentionate, documentele primite impreuna cu echipamentul insotite de:
- proiectul instalatiei in care urmeaza sa fie incorporate aparatul (avizat de organismele competente);
- procesele verbale de receptie a lucrarilor adiacente: racordarea la reteaua de combustibil gazos (procesul verbal de receptie finala a retelei de gaz), energie electrica (contract furnizare energie electrica), reteaua de apa/canalizare (contract furnizare), procesul verbal de proba instalaie la rece. Lipsa acestor documente va conduce la imposibilitatea punerii in functiune.

AUTORIZAREA FUNCTIONARII (AF) este obligatorie la punerea in functiune (PIF) a echipamentului conform prevederilor prescriptiilor tehnice PT A1 – 2010, trebuie executata de o firma autorizata ISCIR si va fi taxata aditional la costul de achizitie al produsului. AF-ul este finalizarea PIF si fara Autorizarea Scrisa a Functionarii nu se acorda garantie.

REVIZIA TEHNICA ANUALA – INTRETINEREA CENTRALEI TERMICE BAXI

a) Efectuarea intretinerii tehnice periodice este obligatia utilizatorului aparatului pentru a preintampina eventuale probleme tehnice ale echipamentului, ce pot pune in pericol siguranta utilizatorului. Neefectuarea intretinerii tehnice la intervale de maxim1 an atrage dupa sine anularea garantiei, Albanic Service nefiind raspunzatoare pentru eventuale probleme tehnice aparute ulterior.

b) Intretinerea tehnica nu este acoperita de garantie si constituie obiectul unui ”Contract de Service si Intretinere” pe care utilizatorul il va incheia cu Albanic Service S.R.L.


REPARATIILE CENTRALEI TERMICE

a) Reparatiile se vor efectua doar cu piese de schimb originale.
b) Piesele de schimb inlocuite contra-cost dupa perioada de garantie a aparatului vor avea 1 an garantie, cu conditia ca montajul sa fie asigurat de catre un operator service autorizat ISCIR, pe baza facturii sau a certificatului de garantie al piesei de schimb. Piesele de schimb la care se vor constata si demonstra vicii ascunse vor fi inlocuite independent de perioada de garantie.

Producatorul si Centrul de Service isi declina orice raspundere cu privire la eventualele daune materiale sau civile provocate de montarea/instalarea necorespunzatoare si/sau in neconcordanta cu prevederile legale in vigoare.