Concurs de solutii tehnice

21 noiembrie 2022

Concurs de solutii tehnice

SC ALBANIC SERVICE SRL, in calitate de prestator conform contractului incheiat cu UAT Comuna Spring, – legat de investitia “Construire retea canalizare menajera si statie de epurare a apei, comuna Spring, localitatile Spring si Cunta”, organizeaza un concurs de solutii pentru tema de cercetare “Diagnostic, analiza si propuneri de solutii pentru sistemele de canalizare prin pompare si gravitationale cu aplicare la localitatile Spring si Cunta”.

Institutiile si agenti economici interesati pot depune oferte tehnice si valorice pana la data de 23 noiembrie 2022, inclusiv, la adresa de e-mail: albanic.service@simodorgrup.ro.

Bugetul dedicat lucrarii este de 7000 lei fara TVA, iar lucrarea trebuie realizata pana la data de 29.11.2022.

ADMINISTRATOR,
Lupean Milian Nicu