A fost publicata lista persoanelor ce primesc subventii in programul Casa Verde

28 iulie 2014

In legatura cu derularea programului Casa Verde 2011, APM aduce la cunostinta celor interesati urmatoarele: Persoanele fizice prezente în lista publicata, au la dispozitie 60 de zile de la comunicarea aprobarii dosarului de finantare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autoritatii sa semneze contractul, sa se prezinte la sediul Agentiei de Protectia Mediului (APM) din judetul de care apartin, in vederea semnarii contractelor.

Vezi aici lista: http://afm.ro/main/programe/program_casa_verde/2014/situatie_casa_verde_22_07_2014.pdf

24.07.2014: LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - UPDATE


LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE ACCEPTATE IN PROGRAMUL privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1274/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru semnarea contractului beneficiarul se prezinta la APM la care a depus cererea de finantare, cu urmatoarele documente actualizate:
  • Extras de carte funciara pentru imobilul in care se implementeaza proiectul aprobat - in original;
  • Extras de cont bancar, valid la data semnarii contractului pana la finalizarea contractului (12 luni) – in original;
  • Copie CI a beneficiarului (titular contract);
  • Procura notariala (dac? este cazul) - in original;
  • Autorizatie de construire valida la data semnarii contractului (daca este cazul) – in original.